Практика

Сайт відділу виробничої (навчальної) практики 

Положення про організацію та проходження практики 

Взірці документів

Графік навчального процесу на 2023-2024 н.р.

Наскрізна програма практик

Практика Коломийського інституту

Силабуси практики

013 Початкова освіта

Виробнича-практика-1 (Силабус)

Виробнича-практика-2 (Силабус)

Навчальна-практика-1

Зразки документів

Зразок оформлення титульної сторінки матеріалів практики

Журнал групи

Щоденник практики

Пам’ятка студентові практиканту

Зразок оформлення планування уроку виховного заходу

Орієнтовні-схеми-аналізу-уроків

Схема психолого-педагогічної характеристики

Схема спостереження та аналізу уроку

Анкети-для-моніторингу-практичної-підготовки-підрозділів-університету

                                           Бази практик

             Базами виробничих педагогічних  (навчально-виховних) практик спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література),  014. 03 Середня освіта (Історія), 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 013 Початкова освіта, 053 Психологія є  Коломийський ліцей № 1 імені Василя Стефаника, Коломийський ліцей № 2, Коломийський ліцей № 4 імені Сергія Лисенка, Коломийський ліцей № 6 імені Героя України Тараса Сенюка , Коломийський ліцей  № 8  та заклади за майбутнім місцем працевлаштування студентів. Об’єктами педагогічних практик  спеціальності 014. 11 Середня освіта (Фізична культура) визначаються заклади, в яких добре укомплектовані матеріально-спортивні бази та працюють висококваліфіковані фахівці, а саме ДЮСШ №1 м. Коломиї та Коломийська станція юних туристів.

 

Практична підготовка студентів Коломийського навчально-наукового інституту

    На сучасному етапі розвитку українського суспільства стверджується стратегія стабільного розвитку освіти і науки, що забезпечує розвиток фізичних, інтелектуальних, моральних сил особистості, її самоствердження і самореалізацію. Освіта є стратегічною основою розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорукою майбутнього, засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу.

Одним із основних елементів системи професійної підготовки майбутнього фахівця є практика (навчальна і виробнича).

Мета та завдання практичної  підготовки студентів Коломийського інституту полягає в узагальненні та структуруванні усіх етапів професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі філології, фізичного виховання, початкової освіти, психології, історії та образотворчого мистецтва: формування стійкого професійного інтересу до обраної спеціальності, ознайомлення зі специфікою і змістом роботи в  закладах середньої освіти та створення уявлень про свою спеціальність як сферу майбутньої діяльності, утвердження професійних умінь і навичок, формування вміння самоаналізу й самокорекції  професійної діяльності.

Загальне керівництво практиками здійснюється адміністрацією інституту, методичне управління забезпечується методистами-викладачами кафедри філології,  кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін, кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту.