Нормативно-правові документи та угоди про співпрацю

Нормативно-правові документи

Положення про Коломийський навчально-науковий інститут

Наказ №136 від 23.02.2024

Стратегія розвитку університету

Статут університету

Колективний договір

Положення про принципи діяльності навчально-наукових підрозділів

Положення про студентський науковий гурток, проблемну групу і кафедральний семінар

Положення про заохочувальні відзнаки 

Положення про запобігання академічному плагіату

Положення про рейтингове оцінювання ефективності ННП

Положення про рейтингове оцінювання роботи кафедри

Положення про організацію внутрішнього електронного обігу

Положення про організацію запобігання та протидії насильству

Положення про академічну мобільність

Положення про винагороди студентам

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Положення про повторне вивчення дисциплін

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів освіти

Порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір освітніх компонент

Положення про реалізацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

Положення про електронну відомість 

Положення про кадрове забезпечення освітніх програм та кадрове забезпечення освітнього процесу

Положення про неформальну освіту

Положення про організацію та проведення практики

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про розклад навчальних занять 

 

НАКАЗИ РЕКТОРА

Наказ про запровадження в університеті електронних журналів (№ 585 від 12.10.2020)

Наказ про проведення зрізів залишкових знань (№ 603 від 22.10.2020)

Наказ про зміну розкладу дзвінків (№ 610 від 27.10.2020)

Наказ про посилення заходів щодо запобігання розповсюдженню в університеті коронавірсу COVID-19 (№622 від 30.10.2020)

Наказ про організацію освітнього процесу в січні 2021 року (№ 769 від 18.12.2020 р.)

Наказ про посилення протипожежного та техногенного захисту (№ 770 від 18.12.2020 р.)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ РЕКТОРАТУ

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Інші документи за посиланням на сторінці сайту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щодо системи управління якістю університету:

Центр забезпечення якістю

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/pages/scheme-suyau-fullpage.html

Електронний фонд локальних нормативно-правових документів

 

Угоди про співпрацю

з Інститутом проблем Національної академії педагогічних наук України

з Коломийським педагогічним коледжем

з Коломийським політехнічним коледжем (проживання студентів у гуртожитку)

з Інклюзивно-ресурсним центром

з ДВЗ № 11 “Сонечко”

з Матеївецькою ОТГ

з Печеніжинською ОТГ

з Коломийським ліцеєм № 2 (комп’ютерний клас) 

з Коломийською виправною колонією

Договір про використання басейну

Договір про використання спортивного залу

Договір з Вищою лінгвістичною школа у Ченстохова (Республіка Польща)