Важлива інформація

Студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які навчаються (як на державній, так і на контрактній формі) можуть отримувати різні види стипендій:

 

Розміри стипендій студентів закладів вищої освіти:

ІІІ-IV рівень акредитації

 

Академічна мінімальна, звичайна 2000,00
відмінник, звичайна 2910,00
мінімальна, окремі спеціальності 2550,00
відмінник, окремі спеціальності 3711,00

Перелік спеціальностей, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі:

Код спеціальності Найменування спеціальності (спеціалізації)
014 Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)
016 Спеціальна освіта
091 Біологія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
132 Матеріалознавство

 

Недержавні стипендії:

 • стипендії Благодійного Фонду «Повір у себе» (Україна);
 • стипендії Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень (Республіка Польща);
 • стипендії Фундації Лозинських (США).

 

Стипендії Благодійного Фонду «Повір у себе».

Метою проведення Конкурсу є підтримка обдарованих студентів Університету з сільської місцевості, розвиток їх наукової активності, розширення здобутих знань шляхом призначення цим студентам грошових стипендій.

Формами фінансової підтримки можуть бути оплата вартості проживання студента у гуртожитку протягом навчального року та виплата стипендії.

Взяти участь у Конкурсі можуть студенти всіх факультетів та спеціальностей Університету, які до вступу в Університет проживали у сільській місцевості (що засвідчено відповідними документами).

Розмір стипендії становить 2000 гривень (до оподаткування) в місяць. Стипендія призначається на термін до 10-ти місяців.

Організація Конкурсу

Конкурсний відбір проходить у два етапи.

Перший етап проходить безпосередньо у підрозділах Університету, згідно з розпорядженнями їхніх керівників, якими визначається порядок проведення першого етапу.

За результатами керівники факультетів (інститутів) подають списки до 5 студентів від кожного підрозділу у науково-дослідну частину.

Відповідні результати розглядає Конкурсна комісія університету, яка створюється наказом ректора. В роботі Конкурсної комісії обов’язкову участь беруть керівники (заступники) структурних підрозділів Університету та представники органів студентського самоврядування. До роботи конкурсної комісії запрошуються представники фонду.

Конкурсна комісія обирає 15 студентів з числа кандидатів, поданих від факультетів для призначення стипендії фонду та передає відповідні матеріали у Фонд для остаточного рішення.

Конкурсна комісія обирає 10 студентів для повної або часткової оплати вартості проживання у гуртожитках Університету протягом навчального року так, щоб загальна сума оплати вартості проживання у гуртожитках не перевищувала 50 000 грн.

Конкурсний відбір повинен бути проведений до 15 вересня поточного року.

У випадку, якщо особа, якій надано фінансову підтримку, відрахована з Університету, виплата фінансової підтримки такій особі припиняється в місяць, у якому відбулось відрахування студента.

Вимоги до учасників Конкурсу

Середній бал за період навчання не нижче ніж 85 (за стобальною шкалою).

Участь у науковій роботі (наявність наукових публікацій, участь в наукових конференціях, призові місця у студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт).

Мотиваційний лист, написаний учасником конкурсу, в якому потрібно обґрунтувати чому саме цей кандидат повинен отримати стипендію Фонду.

Конкурс проводиться у три етапи: 

перший етап – структурні підрозділи відбирають до 5 осіб з сільської місцевості, які могли б претендувати на стипендію та компенсацію витрат на проживання у гуртожитку –  з 28 серпня до 3 вересня 2019 р.;

другий етап – подача інформації про відібраних осіб у науково-дослідну частину – до 3 вересня 2019 р. (інформація повинні містити дані про ПІБ претендента, курс навчання, спеціальність, місце реєстрації, середній бал за період навчання (для студентів 2-4 курсу);

третій етап – організація підготовчих семінарів для претендентів щодо підготовки до співбесіди – 5-6 вересня 2019 р. (явка претендентів обов’язкова)

четвертий етап – співбесіда з учасниками конкурсу (з 11 вересня до 15 вересня 2019 р.);

п’ятий етап – прийняття рішення щодо надання фінансової підтримки (до 20 вересня 2019 р.).

 

Стипендії Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень

Метою проведення Конкурсу є відбір обдарованих студентів Університету, розвиток їх наукової активності, розширення здобутих знань за допомогою призначення цим студентам грошових стипендій, а також надання можливості взяти участь у міжнародних заходах, котрі організовує Фонд в якості волонтерів, відповідно до Угоди про співпрацю з Фондом Інституту Східноєвропейських Досліджень.

Взяти участь у Конкурсі можуть студенти університету, які навчаються на денній формі навчання, термін навчання яких в університеті закінчується не швидше ніж термін передбачений для виплати стипендії за відповідний навчальний рік (тобто до 30 червня кожного року).

Вимоги до учасників конкурсу

 1. Володіння англійською мовою на рівні В2 (знання польської мови буде додатковою перевагою).
 2. Середній бал за попередній навчальний період не нижче ніж 4,5 (за 5-ти бальною шкалою).
 3. Мотиваційний лист українською та англійською (польською) мовою, написаний учасником конкурсу, в якому потрібно обґрунтувати чому саме цей кандидат претендує на отримання стипендії Фонду.
 4. Письмова заява від учасника конкурсу про згоду взяти участь у міжнародних заходах, котрі організовує Фонд в якості волонтерів.

Конкурсний відбір проходить у три етапи.

 1. Перший етап проходить безпосередньо на факультетах, інститутах згідно з розпорядженнями їхніх керівників, якими визначається порядок проведення першого етапу.
 2. За результатами керівники факультетів, інститутів подають списки ( до 10 студентів від кожного підрозділу) у відділ міжнародних зв’язків університету до 20 травня кожного року дії Угоди для отримання стипендій у наступному навчальному році відповідно до Угоди.
 3. Відповідні результати розглядає Конкурсна комісія університету, яка створюється наказом ректора. В роботі Конкурсної комісії обов’язкову участь беруть завідувач відділу міжнародних зв’язків, координатори академічної мобільності структурних підрозділів, завідувачі випускних кафедр та представники органів студентського самоврядування.
 4. Конкурсна комісія обирає не менше 15 студентів із числа кандидатів, поданих від факультетів, інститутів та передає відповідний список у Фонд до 31 травня кожного року дії Угоди.
 5. Третій етап проводить, відповідно до Угоди про співпрацю, Експертна Комісія, скликана Фондом, яка до 15 червня кожного року дії Угоди обере зі списку заявлених кандидатів 15 студентів, котрі отримають стипендії у розмірі 1000 USD і буде виплачуватись двома рівними частинами, а також матимуть можливість взяти участь в якості волонтерів у міжнародних заходах, що організовує Фонд, відповідно до Угоди.
 6. До 30 червня кожного року дії Угоди Експертна Комісія спільно з Університетом, визначає двох випускників, яким одноразово будуть виплачені стипендії у розмірі 1000 USD кожному, магістерські роботи котрих, згідно оцінки Комісії, будуть визнані найкращими.

Стипендії Фундації Лозинських (США)

Метою проведення Конкурсу є відбір і заохочення студентів Університету, які мають високі успіхи у навчанні і беруть активну участь у громадській роботі за допомогою призначення цим студентам грошових стипендій та визначення винагород автору найкращої магістерської роботи щорічно.

Взяти участь у Конкурсі можуть студенти всіх навчальних підрозділів Університету 2 курсу ОР бакалавр та випускники поточного навчального року ОР магістра.

Фундація Лозинських (США) надає змогу студентам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» протягом 10-ти місяців навчального року одержувати стипендію від Фундації. Десять щомісячних стипендій призначають терміном на один навчальний рік кращим студентам 2 курсу ОР бакалавр, за рекомендацією студентського сенату та деканату відповідного факультету / навчально-наукового інституту та одноразову грошову стипендію за найкращу магістерську роботу для студентів 2 курсу ОР магістр.

Вимоги до учасників Конкурсу

Високий рівень досягнень у навчальній діяльності.

Потреба у соціальній підтримці.

Активна участь у громадському житті факультету (навчально-наукового інституту, університету).

Своєчасне оформлення анкети на отримання фінансової допомоги на навчання.

Наявність підтверджуючих документів про фінансовий стан сім’ї студента.

Конкурсний відбір буде проходити у два етапи.

Перший етап проходить безпосередньо на базі структурного підрозділу, згідно з розпорядженнями їхніх керівників, якими визначається порядок проведення першого етапу.

За результатами першого етапу, керівники факультетів подають службові подання з рекомендацією 3 студентів від підрозділу до навчально-методичного відділу.

Претенденти заповнюють анкету та додають інформацію щодо майбутніх планів після закінчення Університету.

На другому етапі стипендійна комісія Університету надсилає списки 20 претендентів до Фундації.

Фундація визначає 10 студентів, яким призначатиметься стипендія.