Практика

Укази Президента

Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 “Про невідкладні заходи забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”

Наказ Міністерства освіти України 08.04.1993 № 93 «Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»

Положення про організацію та проходження практики (2019 рік)

Положення про організацію та проведення практики

Положення про дуальну освіту

2. Наскрізна програма практик

Практика Коломийського інституту

3. Методичні рекомендації до організації та проведення навчальних, виробничих практик

053 Психологія

Навчальна-ознайомлююча-практика

Навчальна-професійно-розвивальна-практика

Навчальна психодіагностична-практика

4. Силабуси практики

013 Початкова освіта

Виробнича-практика-1 (Силабус)

Виробнича-практика-2 (Силабус)

Навчальна-практика-1

4. Графіки практики І-ІІ семестрів

2018-2019 н.р.

 2019-2020 н.р.

 2020-2021 н.р.

 2021-2022 н.р.

5. Зразки документів

Зразок оформлення титульної сторінки матеріалів практики

Журнал групи

Щоденник практики

Пам’ятка студентові практиканту

Зразок оформлення планування уроку виховного заходу

Орієнтовні-схеми-аналізу-уроків

Схема психолого-педагогічної характеристики

Схема спостереження та аналізу уроку

Анкети-для-моніторингу-практичної-підготовки-підрозділів-університету

                                           Бази практик

             Базами виробничих педагогічних  (навчально-виховних) практик спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література),  014. 03 Середня освіта (Історія), 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 013 Початкова освіта, 053 Психологія є  Коломийський ліцей № 1 імені Василя Стефаника, Коломийський ліцей № 2, Коломийський ліцей № 4 імені Сергія Лисенка, Коломийський ліцей № 6 імені Героя України Тараса Сенюка , Коломийський ліцей  № 8  та заклади за майбутнім місцем працевлаштування студентів. Об’єктами педагогічних практик  спеціальності 014. 11 Середня освіта (Фізична культура) визначаються заклади, в яких добре укомплектовані матеріально-спортивні бази та працюють висококваліфіковані фахівці, а саме ДЮСШ №1 м. Коломиї та Коломийська станція юних туристів.

 

Практична підготовка студентів Коломийського навчально-наукового інституту

    На сучасному етапі розвитку українського суспільства стверджується стратегія стабільного розвитку освіти і науки, що забезпечує розвиток фізичних, інтелектуальних, моральних сил особистості, її самоствердження і самореалізацію. Освіта є стратегічною основою розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорукою майбутнього, засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу.

Одним із основних елементів системи професійної підготовки майбутнього фахівця є практика (навчальна і виробнича).

Мета та завдання практичної  підготовки студентів Коломийського інституту полягає в узагальненні та структуруванні усіх етапів професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі філології, фізичного виховання, початкової освіти, психології, історії та образотворчого мистецтва: формування стійкого професійного інтересу до обраної спеціальності, ознайомлення зі специфікою і змістом роботи в  закладах середньої освіти та створення уявлень про свою спеціальність як сферу майбутньої діяльності, утвердження професійних умінь і навичок, формування вміння самоаналізу й самокорекції  професійної діяльності.

Загальне керівництво практиками здійснюється адміністрацією інституту, методичне управління забезпечується методистами-викладачами кафедри філології,  кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін, кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту.