ЗРОСТАЮЧА ОСОБИСТІСТЬ У СМИСЛОЦІННІСНИХ ОБРИСАХ (відео)

25 листопада 2021 року професор Лаппо Віолетта Валеріївна брала участь у пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції “ЗРОСТАЮЧА ОСОБИСТІСТЬ У СМИСЛОЦІННІСНИХ ОБРИСАХ”, організованої Інститутом проблем виховання НАПН України.
У доповіді на тему “Чинники оптимізації духовно-ціннісного самоствердження студентів ЗВО ” зазначила, що успішне формування духовних цінностей можливе за умови впровадження в освітній процес змодельованих педагогічних форм міжособистісної взаємодії, які б через реальні переживання і пошукову діяльність спонукали студентів до свідомого виявлення ними духовних цінностей у щоденній життєдіяльності, вироблення у викладачів, кураторів техніки формування духовних цінностей через цілеспрямовану теоретичну та методичну підготовку, науково-методичне забезпечення освітнього процесу вищої школи.