Наукові конференції/семінари

Напрям наукової діяльності інституту

„Покуття: етнолінгвістичний та культурно-мистецький аспекти”

„Pokuttya: ethnic-linguistic and cultural-artistic aspects”

Напрями наукової діяльності кафедр Коломийського навчально-наукового інституту

 

Кафедра філології

„Українська мова та література як чинники формування та збереження національної самобутності”

„The Ukrainian language and literature as the motive force in forming and reserving of national originality”

Керівник – кандидат філологічнитх наук, доцент Ковальчук М.П.

 

Кафедра педагогіки та психології

„Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції”

„ThePsychological-pedagogical aspects in ethnic-cultural tradition”

Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Поясик О.І.

 

„Суспільно-політичне та соціально-психологічне підгрунтя змагань українців Східної Галичини за самостійну національну державу у ХХ ст.”

„Public and political, socialand phycological  basis of the struggle of the Ukrainian people of the Eastern Halychyna for the national independent state in the 20 thc.”

Керівник – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Марчук М.В.

 

 

Західна Україна:історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ – ХХІ ст.) Колективна монографія 2-ге видання, доповнене

 

 2018 рік

17 травня 2018 року студенти Коломийського навчально-наукового інституту брали участь у ІІ Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх навчальних закладах». Місце проведення Інтернет-конференції – Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Сучасні підходи до навчання української мови і літератури.
  2. Інноваційні технології в практиці діяльності освітніх закладів.
  3. Пріоритетні напрямки сучасної мовно-літературної освіти.
  4. Теоретичні засади шкільної літературної освіти.
  5. Методика навчання словесності в початковій школі.

Програма конференції. Вінниця

 

28 – 29 березня 2018 року в Коломийському навчально-науковому інституті відбулася звітна наукова конференція викладачів, докторантів, студентів університету за 2017 рік.

Вітальне слово мали: директор Коломийського навчально-наукового інституту, кандидат історичних наук, доцент Плекан Ю. В., а також відповідальна за наукову роботу в Коломийському навчально-науковому інституті кандидат філософських наук, доцент Михайлюк С. Я.

На пленарних засіданнях виступили:

  • кандидат психологічних наук, доцент Петрів О. П. з доповіддю «Синдром «професійного вигорання» у педагогів як соціально-психологічна проблема»;
  • кандидат філологічних наук, доцент Русакова О. В. з доповіддю «Особливості вживання дієслівної лексики в мові героїв сучасних українських мультфільмів».

У рамках програми звітної наукової конференції 28 – 29 березня пройшли секційні засідання викладачів, працювало 3 секції (суспільних та природничих наук, філології, педагогіки і психології), а також 5 секцій студентів (мовознавства і методики філологічних дисциплін, літературознавства, психології та педагогіки, історії та філософії, природничих наук).

30 березня 2018 року в залі засідань Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося підсумкове засідання керівників секцій, яке провів професор Загороднюк А. В.

Кращі доповіді студентів були рекомендовані до опублікування в збірнику «Еврика-ХІХ». Також окремих студентів було представлено до нагородження грамотами.

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Коломия в європейській історії та культурі»

У Музеї історії міста Коломиї відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Коломия в європейській історії та культурі», присвячена 775-річчю літописної згадки про Коломию. Організатори конференції: Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Коломийська міська рада, Музей історії міста Коломиї, Коломийський осередок Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
Тематика виступів:
Долі греко-католицьких священиків Коломийського деканату Станиславівської єпархії: до і після Львівського псевдособору 1946 р. (Делятинський Руслан Іванович, магістр історії, науковий співробітник Інституту історії Церкви Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого);
Іларій Гарасимович – ідейний натхненник та організатор роботи «Гуцульської спілки промислової» в м. Коломиї наприкінці ХІХ ст. (Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
Коломийський окружний суд у державній політиці Другої Речі Посполитої 1918–1939 рр. (Зварич Роман Васильович, викладач Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету); Ідея Коломиї. Як досліджувати історію міста над Прутом в незалежній Україні? (Монолатій Іван Сергійович, доктор політичних наук, професор кафедри політології факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
Ігор Кічак як дослідник давньої української літератури (Васильчук Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
Українські еліти Коломиї 1848 – 1918 рр. (Савчук Микола Васильович, заслужений артист України, письменник, краєзнавець);
Діяльність москвофільських товариств у Коломиї та на Покутті др. пол. ХІХ – початок ХХ ст. (Плекан Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, директор Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
Єпископ Г. Хомишин: штрих до портрета релігійно-церковного діяча (Єгрешій Олег Ігорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
Музей історії міста Коломиї, його роль та значення у дослідженні та збереженні пам’яток літописного міста (Арсак Михайло Михайлович, директор Музею історії міста Коломиї, член Національної спілки журналістів України);
Психологізм образу коломиянина в новелі Захер-Мазоха «Дон Жуан з Коломиї» (Петрів Ольга Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

2019 рік

19 – 21 березня 2019 року в Коломийському навчально-науковому інституті відбулася звітна наукова конференція викладачів, докторантів, студентів університету за 2018 рік.

Вітальне слово мав директор Коломийського навчально-наукового інституту, кандидат історичних наук, доцент Плекан Ю. В.

На пленарному засіданні виступили:

  • доктор філологічних наук, доцент О.М.Солецький з доповіддю «Емблематичні сенси Григорія Сковороди»;
  • доктор педагогічних наук, професор Лаппо В. В. з доповіддю «Передумови духовного становлення особистості учня в осередку Нової української школи».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст.»

16-17 травня 2019 року в Коломийському навчально-науковому інституті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція  «Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті  культурно-історичних процесів  кінця ХІХ-початку ХХ ст.». Організатори конференції –  науковці Коломийського навчально-наукового інституту, співорганізатори – кафедра української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя  Стефаника, Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича, Коломийська єпархія УГКЦ, Центр досліджень «Покутської трійці», Громадська рада «Святий Юр», Центр національного виховання імені Андрея Шептицького,  Музей історії міста Коломиї. Зі вступним словом виступив модератор заходу, доктор філологічних наук, завідувач кафедри філології Коломийського наукового інституту Олександр Солецький. Від імені ректорату учасників конференції привітав доктор філологічних наук, професор,  декан філологічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя  Стефаника Роман Голод. «Конференція  –  знакова подія для нашого інституту, адже до нас приїхали представники десятків інших університетів з  Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Запоріжжя, Львова, Тернополя, Чернівців,  Харкова,  також  наукові співробітники музеїв Дрогобича, Львова, Русова і Снятина. Ми щиро вітаємо всіх учасників конференції в стінах нашого вузу», – зазначив директор Коломийського  навчально-наукового інституту Юрій Плекан. На початку конференції владика Коломийської єпархії УГКЦ кир Василій Івасюк благословив усіх присутніх. З вітальним словом до науковців та студентства звернулися також заступник міського голови Володимир Бойцан і начальник Управління культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Голова Громадської ради«Святий Юр» Валерій Калинюк поділився враженнями: «Дуже важливо,  що всеукраїнські конференції проходять у таких містечках, як Коломия – галицьких, ошатних і гарних. Адже таким чином ми відчуваємо нашу ідентичність, наше українство, а молодь це прийме і розумітиме своє відповідальне призначення».

На пленарному засіданні з доповідями  виступили доктори наук, професори з Дніпра, Івано-Франківська, Львова та Чернівців, зокрема Біляцька Валентина Петрівна, доктор філологічних наук,  професор кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доповідь на тему «Жанрові традиції ліро-епосу Івана Франка в сучасному романі у віршах»;  Голод Роман Богданович,  доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доповідь на тему «Гуманізм і євангелізм як основи світоглядного порозуміння між Іваном Франком і Андреєм Шептицьким»; Кирилюк Світлана Дмитрівна, кандидат філолологічних наук, доцент кафедри української літератури  Чернівецького національного університету імені Юрія  Федьковича, доповідь на тему «Франко від А до Я» та «Шептицький від А до Я»: пошук нових порозумінь  з історією і літературою»; Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, доповідь на тему «Поза чи понад? Деякі когнітивні аспекти наративу Василя Стефаника»; Шкраб’юк Петро Васильович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, член Громадської ради «Святий Юр», доповідь на тему «АРИСТОКРАТИ І ДЕМОКРАТИ: на тлі взаємин Андрея Шептицького та Івана Франка».

Конференція поділена на 6 секцій –  філологічного, культурно-педагогічного, освітньо-педагогічного і  соціально-історичного спрямування. «Ми намагаємось презентувати творчість Василя Стефаника, Андрея Шептицького, Івана Франка в широкому мультидисциплінарному контексті, з різних наукових позицій оглянути їхню наукову діяльність, художню творчість, громадську  та історичну діяльність, а також актуальність резонансів їх діяльності для сучасності», – зазначив Олександр Солецький, доктор філологічних наук, завідувач кафедри філології Коломийського наукового інституту.

В рамках конференції в приміщенні інституту відкрили кімнату-музею «Історії визвольних змагань українців ХХ-початку ХХІ ст.» з ініціативи директора Юрія Плекана,  а також викладач кафедри філології Галина Волощук організувала свято української молоді «Україна понад усе» в міському палаці культури «Народний дім», присвячене творчості Василя Стефаника, Івана Франка і Андрея Шептицького. Учасників конференції і учасників свята нагородили дипломами і грамотами за підписами Владики Коломийської єпархії УГКЦ Василія Івасюка, директора Коломийського навчально-наукового інституту Юрія Плекана, президента Центру національного виховання імені Андрея Шептицького  Григорія Брунця, Всеукраїнської громадської організації «Союз Українок» Ореслави Хомик; голова Громадської ради «Святий Юр» (м. Львів) Валерій Калинюк подарував усім учасникам книгу «Повернення. Андрей Шептицький – це Україна: будівничий, князь, лідер». Перший день завершився секційними засіданнями в Катедральному соборі Преображення Христового та Музеї історії міста Коломиї. Наступного дня учасники конференції відвідали музеї Косова і Криворівні.

2020 рік

МАТЕРІАЛИ звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Завантажити

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи»

ПРОГРАМА

          22 грудня 2020 року з ініціативи кафедри і психології КННІ відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи  в контексті освітньої реформи».
Спіорганізаторами заходу виступрили творча навчально-наукова лабораторія  «Гірська школа Українських Карпат» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»кафедра педагогіки та методики початкової освіти та навчально-наукової лабораторії «Теорія і практика розвитку Нової української школи» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
У конференції взяли участь іноземні науковці та педагоги-практики з Індіїї, Іраку, Польші, Словенії, а також науково-педагогічні працівники провідних вітчизняних ЗВО – Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Криворізького державного педагогічного університету, Університету державної фіскальної служби України, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Рівенського державного гуманітарного університету.
Учасники конференції представили результати досліджень з проблем історичних, філософських та методологічних питань сучасної педагогіки, соціально-психологічних аспектів становлення та розвитку особистості молодшого школяра, актуальних проблем інклюзії в умовах реформування початкової школи, модернізації початкової школи в етнокультурному контексті.