Сучасний педагог: від дидаскала до дослідника

У рамках проєкту «Педагоги-науковці – освітянам-практикам» 16 листопада 2021 року відбулася зустріч наково-пеагогічних працівників кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового інституту з освітянами Матеївецької ОТГ.

Мета заходу – залучити до наукових пошуків у галузі педагогіки освітян-практиків.

Під час зустрічі обговорено низку питань з активізації дослідницької роботи в сучасних закладах освіти. Професор Лаппо В. В. ознайомила з провідними етапами наукової діяльності та інформаційним забезпеченням педагогічної науки.

Доповідач наголосила на важливості залучення студентів-бакалаврів інституту до науково-пошукової роботи з перспективою вступу до магістратури у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і принагідно ознайомила з правилами прийому до Коломийського навчально-наукового інституту.