ІСТОРІЯ

  Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – це вищий навчаль­ний заклад IV рівня акредитації, завданням якого є, згідно з концепцією Міністерства освіти і науки України щодо розвитку освіти в Україні, забезпечити освітні потреби Покутського регіону та неперервність процесу навчання.

     Інститут створено наказом міністра освіти України № 218 від 24 червня 1999 року і ректора університету № 102-а від 30 червня 1999 року як структурний підрозділ Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Мета діяльності інституту – здійснення освітньої, науково-методичної, наукової, виховної та культурної діяльності; забезпечення якісної підготовки фахівців для професійної діяльності; організація самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів; організація перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

   В інституті навчаються студенти Івано-Франківщини, а також Львівщини, Буковини, Житомирщини, Тернопільщини. Інститут готує фахівців освітнього рівня „бакалавр”. Тут здійснюють підготовку фахівців за такими спеціальностями денної і заочної форм: 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Фізична культура); заочної форми: 014 Середня освіта (Історія), 053 Психологія.

   Діяльність інституту забезпечують три кафедри, на яких працюють висококваліфіковані викладачі з науковими званнями, належним рівнем підготовки. Також студентам передають знання найкращі фахівці Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

      Наукова робота в інституті представлена публікаціями статей у різних наукових виданнях України, навчально-методичної літератури, активною участю науково-педагогічних працівників у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях. В інституті видають збірники матеріалів щорічних наукових конференцій, численні колективні збірники наукових праць та монографії.

     Не залишаються осторонь від наукової роботи й студенти. Свої перші кроки в науці вони роблять як учасники щорічних студентських конференцій. Кращі матеріали студентських конференцій публікують у щорічному загальноуніверситетському збірнику “Еврика”.

    Під керівництвом адміністрації та академнаставників груп студенти активно долучаються до громадської, культурно-масової та спортивної роботи. Діє студентська рада, яка займається організацією дозвілля і побуту.