Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціальність 013 Початкова освіта

Початкова освіта (денна та заочна форми)

Професійна кваліфікація: Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Освітня програма 2022 року

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Історія України
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Філософія
 4. Іноземна мова
 5. Анатомія, фізіологія дітей з основами генетики та валеології
 6. Сучасні інформаційні технології з основами інформатики та програмування
 7. Психологія загальна
 8. Психологія педагогічна
 9. Основи педагогіки зі вступом до спеціальності
 10. Історія педагогіки
 11. Сучасна українська мова з практикумом
 12. Дитяча література
 13. Математика
 14. Основи природознавства
 15. Основи педагогічних досліджень
 16. Дидактика
 17. Медіадидактика
 18. Теорія та методика виховання
 19. Педагогічна інноватика
 20. Педагогічна майстерність
 21. Основи інклюзивної освіти
 22. Методика навчання української мови
 23. Методика навчання літературного навчання
 24. Методика навчання іншомовної освіти
 25. Методика навчання математичної освітньої галузі
 26. Методика навчання природничої освітньої галузі
 27. Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна»
 28. Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична»
 29. Методика навчання технологічної освітньої галузі
 30. Методика навчання інформативної освітньої галузі
 31. Музичне мистецтво з методикою навчання
 32. Образотворче мистецтво з методикою навчання
 33. Методика навчання фізкультурної освітньої галузі
 34. Курсова робота з педагогіки
 35. Курсова робота з методик початкової освіти
 36. Навчальна практика (ознайомлювальна)
 37. Навчальна практика (ознайомлювальна в НУШ)
 38. Виробнича практика І
 39. Виробнича практика ІІ

Вибіркові компоненти ОП

 1. Фізична культура (за видами спорту) / Фізична культура
 2. Релігієзнавство / Соціологія / Політологія
 3. Методика хореографічної роботи / Основи хореографії з методикою навчання / Методика роботи з самодіяльним колективом
 4. Організація педагогічного процесу в ПШ / Педагогіка партнерства / Педагогічний менеджмент
 5. Дошкільна педагогіка / Соціальна психологія / Технічні засоби реалізації
 6. Етнопсихологія / Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва та художньою працею / Методика виховної роботи в ЛДОТ
 7. Теорія та методика фізичного виховання / Психологічна консультація / Теорія та методика валеологічної освіти
 8. Ознайомлення дітей з довкіллям та розвиток рідного мовлення / Психотерапія з практикумом / Основи спеціальної педагогіки
 9. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень / Психолого-педагогічний експеримент / Ознайомлення дітей з природою
 10. Етнопедагогічні аспекти українського народного календаря / Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини / Основи духовного розвитку особистості молодшого школяра
 11. Безпека життєдіяльності та цивільний захист / Екологія дитинства / основи здоров’язбереження
 12. Основи культури і техніки мовлення / Основи риторики / Виразне читання в початковій школі
 13. Основи комунікативної діяльності майбутніх учителів / Етнопедагогіка / Авторські методи навчання англійської мови
 14. Основи формування комунікативної компетентності молодшого школяра / Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» / Комп’ютерні технології в освіті
 15. Особливості проведення уроків у малочисельній школі / Практикум з математики / Технології соціально-педагогічної діяльності в ПШ
 16. Практикум з методики математики / Методика розв’язання задач з логічним навантаженням / Нетипові методи розв’язання математичних задач
 17. Розвиток творчих здібностей молодших школярів / Музично-гурткова робота в ПШ / Музична грамота вчителя ПШ

Перелік дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові дисципліни

 1. Історія України
 2. Історія української культури
 3. Українська мова ( за професійним спрямуванням)
 4. Філософія
 5. Фізична культура

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

 1. Основи педагогіки зі вступом до спеціальності
 2. Сучасні інформаційні технології з основами інформатики та програмування
 3. Психологія загальна
 4. Анатомія, фізіологія дитини з основами генетики та валеології
 5. Дидактика
 6. Педагогічна психологія
 7. Теорія і методика виховання
 8. Педагогічна майстерність
 9. Математика
 10. Сучасна українська мова з практикумом
 11. Основи природознавства та суспільствознавства
 12. Методика навчання освітньої галузі “Математика”
 13. Методика навчання української мови
 14. Дитяча література та методика навчання літературного читання
 15. Методика навчання інформатики
 16. Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
 17. Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”
 18. Методика трудового навчання
 19. Методика навчання освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”
 20. Музичне мистецтво з методикою навчання
 21. Образотворче мистецтво з методикою навчання
 22. Технології навчання освітніх галузей у початковій школі

2.1.2. Практична підготовка

 1. Атестація (фаховий екзамен з фундаментальних дисциплін початкової освіти)
 2. Атестація (комплексний екзамен із окремих методик початкової освіти)
 3. Виробнича практика 2
 4. Курсова робота з спеціалізації
 5. Виробнича практика 1
 6. Навчальна практика (ознайомлювальна)
 7. Курсова робота з педагогіки
 8. Курсова робота з методик

Дисципліни вільного вибору студента ПО (Силабуси)

Каталог вибіркових дисциплін вільного вибору студента спеціальності 013 Початкова освіта

Додаток 2

1.2. Вибіркові дисципліни

 Дисципліни за вибором ВНЗ

 1. Політологія
 2. Іноземна мова
 3. Педагогічна інноватика
 4. Основи інклюзивної освіти
 5. Історія педагогіки
 6. Практичний курс англійської мови
 7. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 8. Основи педагогічних досліджень
 9. Педагогічна інноватика

Дисципліни вільного вибору студента

 1. Основи правознавства
 2. Основи економічної теорії
 3. Методика хореографічної роботи в ПШ
 4. Педагогічний менеджмент
 5. Дошкільна педагогіка
 6. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 7. Ознайомлення дітей з довкіллям та розвиток рідного мовлення
 8. Соціальна психологія
 9. Етнопсихологія
 10. Психологічна консультація
 11. Основи культури і техніки мовлення
 12. Основи формування комунікативної компетентності молодшого школяра
 13. Музична грамота вчителя початкової школи
 14. Розвиток творчих здібностей молодших школярів
 15. Практикум з методики математики
 16. Методика розвязування задач з логічним навантаженням
 17. Методика виховної роботи
 18. Психотерапія з практикумом
 19. Психолого-педагогічний експеримент