Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

 (денна та заочна форми)

Після закінчення навчання за освітніми програмами бакалавра фізичної
культури і спорту випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010
професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:
2331 – Вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
2320 – Вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
3475 – Інструктор-методист спортивної школи;
3475 – Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
3475 – Фітнес-тренер;
3414 – Фахівець із організації дозвілля;
3414 – Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
3475 – Інструктор із стройової та фізичної підготовки;
3475 – Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
3475 – Інструктор-методист з виробничої гімнастики.

Перелік дисциплін спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові дисципліни

 1. Історія України
 2. Історія української культури
 3. Українська мова ( за професійним спрямуванням)
 4. Філософія

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

 1. Анатимія людини і спортивна морфологія
 2. Спортивно-педагогічне удосконалення
 3. Теорія і методика викладання плавання
 4. Теорія і методика викладання легкої атлетики
 5. Основи екології та гігієни фізичного виховання
 6. Психологія
 7. Фізіологія людини
 8. Спортивні споруди і обладнання
 9. Біохімія
 10. Біомеханіка
 11. Теорія і методика викладання лижного спорту
 12. Фізіологічні основи фізичного виховання
 13. Педагогіка
 14. Теорія і методика фізичного виховання та сучасні освітні технології
 15. Адаптивне фізичне виховання і методика викладання
 16. Спортивна метрологія і математична статистика
 17. Методика викладання атлетизму
 18. Методика оздоровчої-спортивної роботи

2.1.2. Практична підготовка

 1. Навчальна практика (в ЗОШ)
 2. Виробнича практика в літніх оздоровчих таборах
 3. Виробнича педагогічна практика в школі
 4. Курсова робота (психолого-педагогічні основи фізичного виховання)
 5. Курсова робота (теорія і методика фізичного виховання)
 6. Курсова робота (цикл природничо-наукової підготовки)
 7. Атестація

Туристична робота

 1. Психолого-педагогічні основи шкільного туризму
 2. Ресурси активного туризму України
 3. Зимивий туризм
 4. Теорія і методика туризму та спортивне орієнтування

Дисципліни вільного вибору студента СО(ФК) (Силабуси)

1.2. Вибіркові дисципліни

 Дисципліни за вибором ВНЗ

 1. Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури
 2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 3. Політологія
 4. Іноземна мова
 5. Управління у фізичній культурі
 6. Психологія фізичного виховання
 7. Педагогіка фізичного виховання і спорту

Дисципліни вільного вибору студента

 1. Історія фізичної культури
 2. Нормативно-правові основи професійної діяльності
 3. Олімпійська освіта
 4. Теорія і методика викладання футболу
 5. Методика викладання гімнастики, ритміки, хореографії і черлідингу
 6. Методика викладання спортивних і рхливих ігор
 7. Вікова фізіологія
 8. Фізична рекреація
 9. Методика оздоровчої фізичної культури
 10. Лікувальна фізична культура і функціональна діагностика
 11. Методика фізичної культури у спецмедгрупах