Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Випускники напряму підготовки Середня освіта (Українська мова і література) мають можливість працювати:

– вчителем, викладачем української мови і літератури (в ЗЗСО, середніх спеціальних, середніх професійних навчальних закладах);

– журналістом;

– секретарем-референтом;

– діловодом;

– редактором газети.

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми:

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові компоненти

 1. Історія України
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Історія української  культури: літературно-мистецький  дискурс
 4. Філософія
 5. Латинська мова
 6. Усна народна творчість
 7. Фізична культура

1.2. Компоненти вільного вибору студента

 1. Вступ до словʼянської філології / Історія української фольклористики / Фольклор як художня система
 2. Безпека життєдіяльності і ЦЗ / Сучасні інформаційні технології
 3. Політологія /Правознавство

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові компоненти

2.1.1. Теоретична підготовка

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ до літературознавства
 3. Дитяча література
 4. Сучасна українська мова
 5. Історія української літератури
 6. Старослов’янська мова
 7. Літературне краєзнавство на уроках української літератури
 8. Історична граматика і шкільний курс української мови в ЗЗСО
 9. Педагогіка
 10. Психологія
 11. Методика навчання виразного читання
 12. Сучасні освітні технології
 13. Методика вивчення української мови
 14. Методика вивчення української літератури
 15. Зарубіжна література
 16. Теорія літератури та методики її вивчення у ЗЗСО
 17. Історія української літературної мови
 18. Стилістика і культура української мови
 19. Актуальні проблеми вивчення української літератури

2.1.2. Практична підготовка

 1. Навчальна (фольклорна) практика
 2. Навчальна (діалектологічна) практика
 3. Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін/методик вивчення української мови/української літератури
 4. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в середніх класах)
 5. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в старших класах)
 6. Атестація (українська мова з методикою вивчення)
 7. Атестація (українська література з методикою вивчення)

2.2. Компоненти вільного вибору студента

 1. Орфографічний практикум української мови / Нові правописні норми в курсі української мови
 2. Англійська мова / Німецька мова /Французька мова
 3. Актуальні проблеми шевченкознавства: на допомогу вчителеві / Літературна Гуцульщина та її вивчення у ЗЗСО / Художній дискурс Гуцульщини в українській літературі / Розвиток літератури для дітей на Прикарпатті
 4. Культура фахової української мови / Етикет і культура педагогічного спілкування / Історія українського правопису / Мовна номінація: види, способи і засоби / Елементи етимології на уроках української мови
 5. Українська діалектологія: особливості карпатського регіону / Актуальні проблеми вивчення топоніміки Прикарпаття
 6. Основи наукових досліджень / Основи педагогічної майстерності / Вікова і педагогічна психологія: на допомогу вчителеві / Курсова робота з української мови
 7. Сучасний літературний процес на Прикарпатті / Театральне мистецтво в Західній Україні
 8. Морфеміка в шкільному курсі української мови / Методичні рекомендації для вивчення словотвору української мови / Когнітивні аспекти словотвору і мовна картина світу / Словникова робота на уроках української мови
 9. Психологія художньої творчості українських письменників / Психологічна характеристика літературного таланту / Західноукраїнська проза 30 рр. ХХ ст. у контексті шкільної програми
 10. Особливості аналізу поетичних текстів на уроках української літератури / Візуальні ефекти і література / Франкознавство в системі шкільної освіти / Літературознавча концепція Івана Франка / Шкільне бібліотекознавство /Медіаосвіта і медіаграмотність у ЗЗСО / Польська мова
 11. Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі / Традиційні і нові підходи в українській морфології / Іменні і дієслівні морфологічні категорії в шкільному курсі української мови / Методика підготовки до ЗНО з української мови / Оглядові теми на уроках української мови в старших класах
 12. Особливості аналізу прозових текстів на уроках української літератури / Емблематичні механізми і процеси пізнання / Курсова робота з української літератури
 13. Вивчення творчості письменників-шістдесятників у школі / Творчість Уляни Кравченко й освітній процес к.ХІХ – поч.ХХ ст. / Вивчення теми голодомору 1932-1933 рр.: інтегроване навчання / Жіночий рух в Україні й літературний процес/ Актуальні теми з вивчення української літератури в ЗЗСО
 14. Складні випадки синтаксичних явищ у шкільному курсі української мови / Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади / Методичні аспекти вивчення діалектології в ЗЗСО / Основи комунікативної лінгвістики в ЗЗСО / Лінгвістичний аналіз художнього тексту на уроках української мови / Практичний курс англійської мови
 15. Особливості аналізу драматичних творів на уроках української літератури / Емблематичні форми української літератури/ Історія літературознавчих учень і методики аналізу художнього тексту у ЗЗСО / Актуальні проблеми вивчення творчості письменників української діаспори
 16. Літературно-мистецькі течії і стилі української літератури в шкільній програмі / Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників / Літературна діаспора на уроках української літератури / Вивчення літератури українського бароко в ЗЗСО
 17. Методика підготовки до ЗНО з української літератури / Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах / Нові твори в програмі з української літератури/ Сучасна українська література в ЗЗСО